Privatlivspolitik

Ejer- og kontaktoplysninger:

dronebilledermors.dk er drevet og ejet af:

mtrobotics
CVR-nr.: 42085065
c/o Mikkel Thøgersen
Langebæksgade 3, 2. th.
7900, Nykøbing Mors

Telefon og e-mail:
+45 26714763
mikkeltheogersen@msn.com

Personoplysninger

Personoplysninger er information, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter min hjemmeside herunder “Kontakt mig”-feltet, kontakter mig per telefon eller e-mail indsamler og behandler jeg en række informationer.
Personlige oplysninger, som du selv indtaster via hjemmesiden, kan fx være navn, telefonnummer, fagområde eller e-mail. Hvis det er obligatorisk at udfylde for at kunne fortsætte, vil det være markeret med en * (stjerne). 
Vi beder kun om de oplysninger, som er relevante for din henvendelse.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, det er relevant for at kunne servicere din henvendelse eller hvor lovgivningen kræver arkivering. Derefter slettes dine persondata

Dine rettigheder

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, jeg har registreret på dig og du kan til enhver tid få de opbevarede persondata berigtiget eller gøre indsigelse mod, at de anvendes. Hvor behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at ændre eller tilbagekalde dit samtykke. Desuden kan du få slettet de personoplysninger, jeg har registreret om dig og som jeg efter lovgivningen ikke er pålagt at skulle gemme. Endelig har du ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
Skriv til mig på mikkeltheogersen@msn.com, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

Klageinstans

Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk.