Vejledning til visning af billeder på kort med GeoSetter

For bedre at kunne se inspektionsbilleder relativt til konstruktioner, kan de vises på et kort, som vist herunder. Dette kan gøres ved brug af programmet ”GeoSetter”, der er gratis:

Programmet kan installeres fra dette link: GeoSetter.zip eller alternativt fra programmets egen hjemmeside: https://geosetter.de/en/download-en/

Installation

Download og udpak .zip-filen og installér .exe-filen. Under installationen, kommer følgende vindue, hvor jeg vil anbefale at fjerne fluebenet i den viste boks. Derudover kan man blot trykke videre.

Start

Ved start af programmet kan der komme et vindue op, angående gemme-muligheder. Dette vindue kan blot lukkes. Derudover kan man få følgende besked, som man blot skal lukke (og eventuelt fjerne fluebenet i venstre hjørne):

Plot billedelokationer på kort:

Brugerfladen til programmet ser således ud:

For at plotte billederne på kortet, skal alle billederne ligge i den samme mappe. Åben mappen med billeder ved at tryk: “Filer” -> “Open folder” og navigér til folderen med dine billeder. Alternativt kan man kopiere filstien fra Windows Stifinderen, f.eks. “C:\Brugere\John\Billeder”, og indsæt den i stien i GeoSetter.

Hvis ikke billderne automatisk bliver plottet på kortet, så kan de man vælge alle billederne i øverste venstre felt, og trykke på knappen vist herunder:

For at få vist sattelitfoto, kan man trykke på knapperne vist herunder:

Herefter skulle det gerne se ud som følgende, hvor positionerne er plottet, og ved tryk på et plottet punkt, vises det pågældende billede i billedefremvisseren i venstre nederste hjørne:

Ansvarsfraskrivelse

Brug af programmet “GeoSetter” er på eget ansvar, og Dronebilledermors.dk kan ikke holdes til ansvar i forbindelse med brugen. “GeoSetter” er et freeware-program der er udviklet af Friedemann Schmidt. Programmet kan deles frit, og brugslicensen omfatter også videredistribution til kommerciel brug.